Het koor zingt een breed repertoire bestaande uit klassieke, moderne, geestelijke en wereldlijke werken,  en streeft naar een zo hoog mogelijk muzikaal niveau. We zingen in verschillende talen: Engelse madrigalen, Duitse , Franse, Japanse, Finse en Hongaarse werken , maar ook carols en filmmuziek. Meestal worden de stukken a capella uitgevoerd, en soms wordt het koor muzikaal begeleid.

We zoeken naar speciaal voor vrouwenkoren geschreven muziek van naar bestaande koormuziekstukken die voor vrouwenstemmen zijn gearrangeerd. Bij concerten en optredens wordt gezocht naar een selectie van klassieke en nieuwe werken zodat het publiek een  afwisselend concert wordt aangeboden

Passie in de Polder:

Het Centrum voor de Amateurkunst Flevoland organiseert sinds enige jaren het project 'Passie in de Polder'. Het staat voor podiumkunst op bijzondere locaties.

Vanaf 2011 heeft Het koor regelmatig een bijdrage geleverd aan dit project.

Erg leuk om te doen en het publiek ziet het koor eens van een andere kant.

Het laatste thema was “Onze jongens” en werd uitgevoerd op “Netl” bij Kraggenburg. (zie de filmpjes op youtube: zoekopdracht : Het Klein Vrouwenkoor Emmeloord, Passie 2014 )

We hebben de afgelopen jaren ook gezongen op de kerstmarkt in Emmeloord en treden op in  één van de verzorgingstehuizen. (zie youtube, zoekopdracht: Kerstmarkt Emmeloord, Het Klein Vrouwenkoor Emmeloord )

In 2013 vierden we ons 35 jarig jubileum met een concert in de Bantsiliek te Bant. Ook hiervan staan enkele nummers op youtube: (zoekopdracht : Het Klein Vrouwenkoor Emmeloord, jubileumconcert Bantsiliek)