Koor samenstelling

Het Klein Vrouwenkoor zingt drie- of vierstemmig,  de koorleden zijn ingedeeld in  vier verschillende stemmen :

- eerste sopraan: 4 koorleden

- tweede sopraan: 6 koorleden

- eerste alt: 3 koorleden

- tweede alt: 3 koorleden.