Koorsamenstelling

Het Klein Vrouwenkoor zingt drie- of vierstemmig, vaak a  Momenteel zijn de koorleden als volgt in de vier verschillende stemmen onderverdeeld:

-        eerste sopraan: 4 koorleden

-        tweede sopraan: 6 koorleden

-        eerste alt: 3 koorleden

-        tweede alt: 3 koorleden.