Als u ons koor een warm hart toedraagt dan kunt u donateur worden voor een jaarlijkse bijdrage vanaf € 10,-. U kunt zich aanmelden via het bestuur.