Het Klein Vrouwenkoor heeft een bestuur met een zittingstermijn van 3 jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

- Annie Kloosterman, voorzitter tel: 0514-569300 henkkloosterman45@gmail.com

- Adrie Kuipers, penningmeester tel: 0527 – 699339 e-mail: ravkuipers@planet.nl

- Dorien van de Haar, muziekbeheer tel: 0527- 610071 djvdhaarcolijn@planet.nl

- Tiny van de Belt, PR tel: 0527-699021 tinyvdbelt@solcon.nl

repetitie: elke maandagavond van 19:45 tot 21:45 in het Muzisch Centrum te Emmeloord. (muv de schoolvakanties)