Het Klein Vrouwenkoor heeft een bestuur met een zittingstermijn van 3 jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

-   Annie Kloosterman, voorzitter tel: 0514-569300  henkkloosterman45@gmail.com

-   Adrie Kuipers, penningmeester tel: 0527 – 699339 e-mail: ravkuipers@planet.nl

-   Dorien van de Haar, muziekbeheer tel: 0527- 610071 djvdhaarcolijn@planet.nl

-   Tiny van de Belt, PR tel: 0527-699021  tinyvdbelt@solcon.nl

Repetities: elke maandagavond van 19:45 tot 21:45 in het Muzisch Centrum te Emmeloord. (m.u.v. de schoolvakanties)